Pevnost Boyard

Motiva?n� hra, kter� vznikla na z�klad? p?edlohy televizn� sout?�e Pevnost Boyard. �?astn�ci jsou rozd?leni do skupin, v kter�ch zdol�vaj� p?ipraven� aktivity. Za spln?n� �kol? z�sk�vaj� kl�?e. K v�t?zstv� nad pevnost� Boyard jim pom�h� kvalitn� t�mov� spolupr�ce.

U ka�d� aktivity na �?astn�ky ?ek� jeden str�ce pevnosti (lektor), kter� dod�v� ve�ker� pot?ebn� informace ke spr�vn�mu spln?n� jednotliv�ch �kol?. Na v�e z povzd�l� dohl�� p�ter Furtr�d kter� v� a zn� v�e. Ale pozor na n?j � mluv� v h�dank�ch!!!

Vybran� aktivity

P�ter Furtr�d

Tento moudr� ?lov?k V�m m?�e pomoci k z�sk�n� kl�?e, pokud neusp?jete v n?kter� z discipl�n. Cesta k n?mu je dlouh� a strastipln�. Bydl� na tom nejvy���m m�st? pevnosti, v ?ern� v?�i. I kdy� se k n?mu dostanete, nem�te je�t? vyhr�no. Star� moudr� mu� mluv� kv?li nadm?rn� konzumaci me�n�ho v�na pouze v jinotaj�ch a h�dank�ch.

Ariadnina nit

Na spletit�m dr�tu je krou�ek s kl�?em. Va��m �kolem je krou�ek s kl�?kem vymotat, ani� byste se j�m dotkli dr�tu. Pokud se ov�em dotknete, budete upozorn?ni zvukov�m sign�lem. Pokud se sign�l ozve t?ikr�t, kl�? u� nez�sk�te.

Prodava?

Prob?hn?te tra? s plnou n�ru?� p?edm?t?, kter� od v�s odkoup� prodava? na konci cesty. Za zbo��, kter� jste uchr�nili, si pak u str�ce m?�ete koupit karti?ky. M�te k dispozici n?kolik karti?ek, jen na jedn� je v�ak indicie.

Z�mek

Jeden z�mek, spousta kl�?? a m�lo ?asu. Kter�pak to asi bude? Kter�m kl�?em se odemkne z�mek, j�m� se dostanete k indicii?

Barevn� kuli?ky

Pam?? - to je to, co budete zde pot?ebovat. M�te 15s na zapamatov�n� jejich barev a pozic. Po uplynut� t�to doby se pokuste do sv� ?ady p?idat kuli?ky v on?ch barv�ch. Za ka�dou spr�vn? poskl�danou ?adu z�sk�te jeden kl�?�

A mnoho dal��ch komnat�

Fotogalerie

Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard
Pevnost Boyard

Kontaktujte n�s

Luk� Ove?ka
mobil: 606 917 096
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Dalibor Ove?ka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2012 - Ovečkovi sports & outdoors - Vytvořila agentura Ježkovy oči, která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...
Joomla Templates by Wordpress themes free FreeDigitalPhotos.net