Mission Impossible

Zru?nost, p?esnost, odvaha i um?n� ?elit riziku. To v�e prov??� motiva?n� hra podle zn�m�ho filmu s Tomem Cruisem v hlavn� roli�

�?astn�ci rozd?len� do skupin zdol�vaj� aktivity a n�strahy �pionsk�ho podsv?t�. Ka�d� t�m p?i aktivit�ch mus� dokonale spolupracovat. Odm?nou jim bude zisk bod? (�eton?), kter� jim dopom?�ou k v�t?zn�mu spln?n� mise. U ka�d� aktivity na �?astn�ky ?ek� jeden super agent (instruktor), kter� �?astn�k?m dod� ve�ker� pot?ebn� informace ke spr�vn�mu spln?n� dan�ho �kolu.

Vybran� aktivity

P?esnost m?�e zachr�nit �ivot

Jak� by to byl agent bez zbran?, kter� mu nejednou zachr�n� �ivot. Dokonal� ovl�d�n� a p?esn� st?elba je neodmyslitelnou sou?�st� �pi�nsk�ho povol�n�. Jedna z nejn�ro?n?j��ch discipl�n by nem?la p?ekvapit ��dn�ho zku�en�ho agenta. Ostrost sv�ho zraku a pevnost sv� ruky si dokonale prov??�te na na�� st?elnici.

Ka�dodenn� logika

Spr�vn� strategie, trp?livost i um?n� riskovat. Va�im �kolem je z konstrukce mal� v?�e odeb�rat stavebn� prvky tak, aby se nez?�tila. Va��m protivn�kem p?i tomto nelehk�m �kolu bude n� super agent� �sp?ch v aktivit? je podm�n?n spojen�m vhodn�ho p?�stupu a t�movou spolupr�c�.

Labyrint

Naj�t si cestu v labyrintu do c�le a nespadnout do pasti. Na trati ?ek� spousta nelehk�ch p?ek�ek, kter� budou va�i misi zt?�ovat.

St�ny podsv?t�

Neverb�ln� komunikac� se spr�vn� agent dorozum�v� jako sv�m rodn�m jazykem. D�ky poctiv�mu tr�ninku se agenti stanou opravdov�mi mistry. Polovina t�mu p?edvede kr�tk� epizody ze �pi�nsk�ho filmu a je na jejich spoluhr�?�ch, aby tajnou ?e? t?la spr�vn? rozlu�tili p?es b�l� pl�tno pomoc� siluet postav.

A dal�� aktivity�

Fotogalerie

Mission Impossible - v�b?r
Mission Impossible - v�b?r
Mission Impossible - v�b?r
Mission Impossible - v�b?r
Mission Impossible - v�b?r
Mission Impossible - v�b?r
Mission Impossible - v�b?r
Mission Impossible - v�b?r
Mission Impossible - v�b?r

Kontaktujte n�s

Luk� Ove?ka
mobil: 606 917 096
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Dalibor Ove?ka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2012 - Ovečkovi sports & outdoors - Vytvořila agentura Ježkovy oči, která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...
Joomla Templates by Wordpress themes free FreeDigitalPhotos.net