Uka�te sv�m ��k?m a student?m, �e �kola nen� jen u?en�, zkou�en� a zn�mkov�n�. D�ky z�itkov�m program?m a aktivit�m se �kola prom?n� v m�sto, kde si mohou d?ti u��t spoustu z�bavy se sv�mi kamar�dy. Zorganizujeme pro v�s hry, kter� rozv�j� spolupr�ci, vy�aduj� volbu vhodn� strategie a v r?znorod�ch discipl�n�ch umo�?uj� vyniknout ka�d�mu ?lenu t�mu. Vyberte si z mno�stv� n�mi nab�zen�ch aktivit:


Motiva?n� hry doprov�zen� d?jem

Mezi nejobl�ben?j�� programy pat?�:

Pevnost Boyard

Pir�ti z Karibiku


Standardn� nab�dka jednotliv�ch program?

T�mov� hry

B?hem programu prob�haj� mor�ln?-soci�ln�, seznamovac� ?i pro�itkov� hry. C�lem t?chto aktivit je p?in�st nov� modern� sm?r vz�jemn� spolupr�ce mezi jednotlivci, kter� sm??uje ke stmelen� kolektivu.

St?eleck� discipl�ny

P?i st?elb? se dokonale prov??� ostrost zraku a pevnost rukou. O kr�le st?elc? se mohou Va�i studenti utkat hned v n?kolika st?eleck�ch discipl�n�ch (lukost?elba, st?elba z ku�e, fouka?ka nebo paintballov� zbra?).

Odpoledn� programov� blok

Kv�zy, spolupr�ce a z�bava - to v�e nen�silnou formou.

N�zk� lanov� p?ek�ky

Jsou v�jime?n� zp?sob sportovn�ho vy�it�, kter� umo�n� �?astn�k?m nejen spolupracovat, ale z�rove? si u��t spoustu z�bavy. Jedn� se o lanov� aktivity, kter� jsou nav�z�ny mezi pevn� body ve v�ce cca 1 m nad zem�. Rozsah t?chto aktivit je variabiln� a zale�� na domluv?.

Slackline

Modern� provazochodeck� z�bava, balancov�n� na tenk�m popruhu, kter�mu prost? ?�k�me LAJNA.

Trampol�na

Sk�k�n� na trampol�n? je velmi z�bavn� a variabiln� sportovn� aktivita jak pro d?ti tak i dosp?l�.

Sedmim�lov� boty

Za�ijete adrenalin, spoustu legrace a radost z pohybu.

Mega junga

Z konstrukce velk� v?�e odeb�r�te stavebn� prvky tak, aby se v?� nez?�tila.

A dal�� programy�

Kontaktujte n�s

Luk� Ove?ka
mobil: 606 917 096
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Dalibor Ove?ka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2012 - Ovečkovi sports & outdoors - Vytvořila agentura Ježkovy oči, která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...
Joomla Templates by Wordpress themes free FreeDigitalPhotos.net